Učenci lahko spričevala, ki jih niso prejeli na zadnji šolski dan, dvignejo v tajništvu šole od:

  • 28. 6. – 9. 7.  in
  • od 23. 8. – 31. 8.

Uradne ure tajništva so od 8.00 do 12.oo.

Dostopnost