Letošnje šolsko leto je za nas zelo posebno. Hvala vam za številna pisma podpore, predlogov in pohval. Po dogodku 8. 4. 2022 smo z MOL takoj pričeli z iskanjem rešitve za pouk do konca šolskega leta. Veseli smo, da nam je MOL uspela urediti tako veliko število učilnic na eni lokaciji, v BTC-ju. V hali 2 bodo imeli pouk vsi oddelki od 7. do 9. r ter 6. b in 6. c. V hali 3, ki je v neposredni bližini pa 6. a in 5. razredi. Prepričani smo, da bo pouk na nadomestni lokaciji potekal brez težav, tako, kot na ostalih OŠ v MOL, ki so bile v zadnjih letih v prenovi. V nadaljevanju nekaj organizacijskih poudarkov:

 

  • Z MOL nam bo predčasno uspelo urediti vse nadomestne učilnice. S poukom na nadomestni lokaciji za učence od 5. do 9. razreda bomo pričeli v torek, 3. 5. 2022. Nekaj sprememb bo le v času NPZ-jev. O tem boste pravočasno obveščeni.
  • Organiziran bo prevoz na nadomestno lokacijo. Odhod bo vsak dan ob 7.50 (ob torkih ne bo razredne ure ob 7.45). Jutranji zbor vseh učencev od 5. do 9. razreda bo ob 7.45 na velikem šolskem igrišču (učenci vozači naj ob prihodu počakajo na avtobusni postaji). V primeru, da posamezni učenec zamudi jutranji avtobus, ga prosim pripeljite v BTC.
  • Prevoz po potekal z avtobusi LPP, ki ga organizira MOL in je namenjen samo nam. Šola zagotovi ustrezno število spremljevalcev. Glede na izkušnje pristojnih na LPP bo vožnja v eno smer trajala med 15 in 20 minut (jutranja konica ne bo vplivala na čas vožnje, saj je v tem času na naši trasi gneča le na Celovški cesti do Drenikove ceste, kjer pa avtobusi uporabljajo le njim namenjen desni pas).
  • Na nadomestni lokaciji bodo potekale vse ure rednega pouka. Izbirni predmeti, dodatni in dopolnilni pouk in ostale dejavnosti bodo potekale na matični lokaciji po povratku po prilagojenem urniku. Vse podrobnosti bodo sporočili posamezni učitelji.
  • Povratek iz BTC-ja bo po rednem pouku, v dveh terminih. Od ponedeljka do četrtka po 5. oz. 6. šolski uri, ob petkih pa po 4. oz. 5. šolski uri.
  • Ob prihodu nazaj bodo imeli učenci kosilo v naši veliki telovadnici, ki jo trenutno uporabljamo, kot jedilnico. Malico bodo imeli učenci na nadomestni lokaciji, kamor jo bodo pripeljali naši zaposleni.
  • Pouka športa za učence od 5. do 9. razreda bo do konca šolskega potekal v naravi oz. v neposredni bližini hale 2 in 3.
  • Ure dodatne strokovne pomoči se bodo izvedle v okviru rednega pouka, tako, kot do sedaj. Na nadomestni lokaciji so ustrezni prostori za individualni pouk.
  • Prihajajoče NPZ se bo izvedlo na nadomestni lokaciji po zastavljenem načrtu (4. 5. – SLJ, 6. 5. – MAT, 10. 5. – TJA). Učenci 6. in 9. razredov bodo pravočasno dobili vse informacije.
  • Do konca šolskega leta bo ocenjevanje prilagojeno glede na letošnji Pravilnik o ocenjevanju in glede na individualne situacije posameznih učencev.

 

Nenazadnje vas še enkrat pozivam k strpnosti in umirjeni vožnji v jutranji konici oz. ob prihodu v šolo. Varnost vaših otrok oz. naših učencev je na prvem mestu, zelo pomembne pa so tudi vrednote. Pri tem je zgled staršev oz. odraslih najbolj pomemben. Glede popoldanskega prevzema otrok pa vam posredujem prošnjo stanovalcev bližnjih blokov, kateri vas prosijo, da ne parkirate na njihovem zasebnem zemljišču.

 

Učenci od 1. do 4. razreda nadaljujejo pouk v novozgrajenem prizidku.

 

Prepričan sem, da bomo s skupnimi močmi ter z razumevanjem in strpnostjo uspešno zaključili letošnje šolsko leto. Vsi pa se zelo veselimo začetka naslednjega šolskega leta, ko bo končana celotna gradnja OŠ Miška Kranjca.

 

Z lepimi pozdravi,

 

Ljubljana, 23. 4. 2022   

                                                                             

Maja Mujkić, pomočnica ravnatelja

in

mag. Tadej Šeme, ravnatelj

Dostopnost