Učenci so spoznali veliko srednjih šol in njihovih programov.