Dragi starši, veselimo se skorajšnjega začetka novega šolskega leta z vsemi izzivi, ki jih prinaša. Zelo smo tudi veseli, da se je pričela gradnja prizidka, ki poteka po terminskem načrtu. V primeru, da bo tudi naprej tako, lahko pričakujemo selitev v nove učilnice v času zimskih počitnic.

Sledi nekaj informacij.

Prvi šolski dan:

Od 2. do 9. razreda se učenci zberejo v atriju šole. Po nagovoru ravnatelja ob 8.20 bodo vstopili v šolo v svoje matične učilnice. Učenci 1. razredov pridejo v atrij ob 8.50.

 

Vstop v šolo, razporeditev:

– učenci 3. razredov in 2. c vstopajo v šolo preko stranskega vhoda ob telovadnici oz. zobozdravstveni ordinaciji, ostali učenci preko glavnega vhoda.

– učenci razredne stopnje vstopajo v šolo najprej ob 8.00, učenci predmetne stopnje pa najprej ob 8.10. Do te ure učenci počakajo v atriju šole. Izjeme so seveda predure in jutranje varstvo.

 

Pomembno:

– starši vse učence pospremite najdlje do zelenih vrat v atrij šole, učenci v šolo vstopajo v šolo samostojno, kar je zapisano v hišnem redu šole.

– ob vstopu v šolo in v skupnih prostorih vsi učenci nosijo obrazno masko,

– obrazne maske v oddelku so obvezne za učence od vključno 6. razreda naprej.

 

Pouk na nadomestnih lokacijah zaradi gradnje (do odprtja prizidka):

– učenci vseh 4. razredov bodo imeli pouk v Šentvidu v domu Sv. Vida na Prušnikovi 91. Organiziran bo prevoz. Zbor vseh učencev bo pri stranskem vhodu v orodjarno telovadnice ob 7.50. Avtobus odpelje iz avtobusne postaje ob 8.00. Vse podrobne informacije vam bodo posredovali razredniki.

– učenci 1.a bodo imeli pouk v učilnici v vrtcu Muca. Zbor učencev bo ob 7.50 v atriju šole. Vse podrobnosti boste prejeli na prvem roditeljskem sestanku, ki bo za 1. razred pred pričetkom šole (vabila ste že prejeli).

 

Garderobe:

– učenci imajo garderobo pred matičnim oddelkom, razen 2.b, ki je v učilnici št. 8. 2.b ima garderobo desno ob vhodu v šolo.

 

Pouk:

– učenci bodo imeli prvi šolski dan in vse dni do konca tedna pouk po urniku,

– urnik pouka bo objavljen v ponedeljek, 30. 8. 2021.

 

Podaljšano bivanje:

– za učence od 1. do 5. (ki ste jih prijavili ob koncu lanskega šolskega leta) bomo po koncu pouka do vključno 17. ure izvajali podaljšano bivanje in varstvo,

– starši učence, vključene v OPB, prevzamete pred šolo pri varnostniku, na enak način, kot ob koncu prejšnjega šolskega leta.

 

Razredniki vam bodo v kratkem poslali tudi dodatne informacije in vabila na prve roditeljske sestanke, ki bodo v drugem tednu septembra. Za udeležbo na roditeljskih sestankih je obvezno upoštevanje pogoja PCT in zaščitnih ukrepov (razkuževanje rok in zaščitna maska). Vsi starši bodo prejeli zapisnik roditeljskega sestanka in tako bodo tudi manjkajoči starši prejeli najpomebnejše informacije.

Natančnih informacij o samotestiranju učencev tretje triade še nimamo. Posredovali vam jih bomo takoj, ko jih prejmemo.

 

Ljubljana, 26. 8. 2021

Mag. Tadej Šeme

ravnatelj

Obvestilo staršem pred pričetkom pouka

Dostopnost