Projekt: EKOŠOLA


ekosola_logoOsnovna šola Miška Kranjca v šolskem letu 2015/2016 sodeluje v slovenskem programu Ekošole. Njen glavni cilj je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.
Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

 

Ekoakcijski načrt 2016/17

 

Zapisala: Nives Pišek

Primer izvajanja projekta v 2. c razredu

 

Projekt: BRALNA PISMENOST


V tem šolskem letu nadaljujemo z aktivnostmi, kako pri otrocih izboljšati bralno pismenost. Zavedati se namreč moramo, da je branje, razumevanje prebranega in kritično mišljenje ključno za učenje, pridobivanje znanj ter informacij.

Naša kolegica gospa Monika Friz je pripravila kratek opis o pomenu branja za otroke v prvi triadi.

Lep pozdrav in veliko užitkov ob branju.
Jožef Kavtičnik

Članek gospe Monike Fritz: Bralna pismenost

Članek gospe Monike Fritz: Branje je pomembno

 

MOČ BRANJA (ga. Marjeta Oman)

POROČILO O DEJAVNOSTI 12. DECEMBRA 2017

Branje je eden najkompleksnejših procesov,  ki se dogajajo v človeških možganih. Na razumevanje prebranega deluje vrsta dejavnikov. Starši, učitelji in vsi strokovni delavci smo odgovorni za to, da otroku ponudimo priložnosti, da spozna pomen branja, razume kako pomembno je to za njegovo nadaljnje življenje in razume, da se ljudje med seboj razlikujemo tudi glede na to, kako se učimo, razmišljamo in podajamo mnenje.

V šolskem letu 2016 – 17, smo se na šoli odločili, da bo naša skupna usmeritev poudarjanje pomena branja za razvoj vsakega otroka. V ta namen smo si postavili skupne cilje, ki jih bomo zasledovali v tem šolskem letu in seveda v letih, ki prihajajo. Dogovorili smo se za cilje in strategije, ter pričakovane dosežke, ki jm bomo sledili:

 

CILJI PRIČAKOVANI DOSEŽKI STRATEGIJE

Vzgajati ljubitelje leposlovja

Avtomatizacija branja

 

Večina učencev ob koncu 1. triletja tekoče bere

Diagnosticiranje učencev z učnimi težavami

Branje leposlovnih vsebin

Urjenje bralne spretnosti

Merjenje tekočnosti branja

Iskanje podpore pri starših

Nudenje strokovne pomoči

Vzgajati bralce za življenje

Učenci razlikujejo med branjem za učenje in branjem za užitek

Ob koncu 2. triletja učenec pozna enostavne bralno učne strategije in se zaveda, da ima vsak  svoj učni stil

Učenec se zaveda pomena branja leposlovja

Spoznavanje različnih bralno učnih strategij

Motiviranje za branje leposlovja

Branje v funkciji učenja

Ob koncu OŠ učenec pozna:

– svoj učni stil

– Se zaveda pomena branja

– Pozna razliko med branjem in gledanjem TV/filmov/igranjem igric

– vplive branja na svoj razvoj

Uvajanje kompleksnejših bralno učnih strategij (VŽN, PV3P…
Samoregulativno učenje učencev po vertikali

Učenci:

– Načrtujejo svoje učenje

– Samostojno razmišljajo  o svojem učenju in strategijah

Formativno spremljanje

 

Načrtovali smo mnogo aktivnosti, ki bodo kot rdeča nit povezovale  zastavljene cilje:

  • Vsak učitelj pri pouku sledi skupnim ciljem (usvajanje bralno učnih vsebin, poudarjanje pomena branja, razlikovanje med branjem za užitek in branjem za učenje…(
  • Obisk slovenskega mladinskega pisatelja Primoža Suhodolčana – vzporedno poteka razstava likovnih izdelkov, ki se nanašajo na prebrane vsebine omenjenega avtorja
  • november je namenjen staršem – vabljeni na predavanje/pogovor o pomeni branja
  • november – na šoli potekajo aktivnosti pod skupnim naslovom Dan knjige
  • V razredih nastajajo bralni kotički
  • Na hodniku, pred knjižnico nastaja kotiček, ki smo ga imenovali »Knjigobežnica«
  • V knjižnici, pred zimskimi počitnicami, poteka akcija »Maček v žaklju«
  • Razredne knjižnice/kotički branja
  • Okrasitev šole v zvezi s spodbujanjem branja
  • Strokovni delavci na pedagoških konferencah vrednotijo doseganje ciljev

Postavili smo si zahtevne cilje. Zavedamo se, da je sledenje ciljev povezano s strokovnostjo, razumevanjem otrokove razvojne stopnje, dolgoročno in odgovorno delo. Želimo si, da bi skupaj s starši vzgojili ljubezen do branja in poudarili neslutene (z)možnosti, ki jih z branjem dosežemo.

Ljubljana, november 2016

Zapisala vodja usmeritve:

Marjeta Oman

 

Projekt: ZDRAVA ŠOLA


Zdrava-šolaTudi v šolskem letu 2015/16 je naša šola del slovenske mreže Zdravih šol. Le-ta se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Programi in projekti, ki jih na naši šoli izvajamo v okviru Zdrave šole so:
–    To sem jaz: 10 korakov do boljše samopodobe,
–    Naj športnik / Naj športnica,
–    Varno s soncem,
–    dnevi dejavnosti podkrepljeni z Zdravo šolo,
–    likovno izražanje na temo nasilja in trpinčenja otrok,
–    rubrika Zdrave šole v Čveki,
–    Streetball,
–    Žogarija,
–    Kuharski krožek,
–    Alpin,
–    prostovoljstvo
–    in še kaj…

Povezava: http://www.nijz.si/sl/slovenska-mreza-zdravih-sol

IT –  projekti


 

V letih 2017, 2018, 2019 in 2020 smo se pridružili v program SIO 2020 https://www.arnes.si/sio-2020/

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

 

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več podrobnosti o Programu nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju najdete na spletni strani Programa.

Dodatne informacije lahko dobite na e-poštnem naslovu sio-2020@arnes.si in na telefonski številki (01) 479 88 55.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 


V šolskem letu 2015/2016 in 2016/2017 smo uspešno izvedli naslednje projekte:

prehod spletišča platforme Joomla na WordPress joomlaWP

priklop na optično povezavo irOptika

vstop v sistem SIO.MDM (upravljanje identitet)

Preko slednjega sistema učencem dodeljujemo arnesov AAI račun ( http://www.arnes.si/storitve/arnesaai/ ). Kaj omogoča arneso AAI račun, si oglejte na naslednji povezavi. Učenec za dostop do orodij Office365 potrebije omenjeni AAI račun. Postopek pridobitve je enostaven. Učenec pristopi do računalničarja (Mišo Krog) in pove, da potrebuje AAI račun, nato pa v nekaj dneh dobi podatke za prijavo.

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG


 

zdravZivljenskiSlogV mesecu februarju smo kandidirali na natečaju Zavoda Planica za evropski projekt Zdrav življenjski slog (obdobje od 1.3.2016 do 31.8.2017) in uspeli na razpisu. Program omogoča dodatne ure Športa in vanj so vključeni učenci od 1. do 9.razreda. Tako se bodo lahko tedensko BREZPLAČNO udeleževali dodatnih ur Športa.

Cilj omenjenega projekta je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga ter nevtralizirati negativne posledice pretežno sedečega življenjskega sloga in neustreznih prehranjevalnih navad otrok in mladine. Učenci bodo v sklopu dodatnih ur poleg zdravega načina življenja spoznavali vrsto zanimivih športnih panog, ki se jim v rednem učnem načrtu nameni manj časa. Spoznali se bodo z odbojko na mivki, rugbyjem, tenisom in različnimi urbanimi športi. Čas bo namenjen tudi nogometu, košarki, atletiki in še drugim športnim panogam.

Aktivnosti bodo potekale med tednom v času podaljšanega bivanja. Del pa tudi v času počitnic in ob sobotah. Razpored aktivnosti bo objavljen naknadno in bo določen v najkrajšem možnem času. Z dodatno telesno dejavnostjo želimo otroke usmeriti na zdravo življenjsko pot, zato spodbujamo sodelovanje.

PRIJAVNICA Zdrav življenjski slog 2016/2017 (pdf)

Predstavitev projekta: kliknite za predstavitev (pdf)

Plakat Zdrav življenjski slog (v pdf)

 

zdrav_zivljenjski_slog