URADNE URE – O ŠOLI


 

Tajništvo
Ponedeljek – petek: 7.30 – 10.00 in 13.00 – 14.00
Tel.: 01/ 518 80 10
E-mail: os-miskakranjca@guest.arnes.si (Goričan Jolanda)

Računovodstvo
Po predhodni najavi.
Tel.: 01/ 518 80 19
e-mail: novka.debeljak@osmklj.si (Novka Debeljak)

Ravnatelj in pomočnica ravnatelja
Po predhodni najavi.
V nujnih primerih brez predhodne najave.

Ravnatelj
E-mail: jozef.kavticnik@guest.arnes.si (Jožef Kavtičnik)

Pomočnica ravnatelja
e-mail: sonja.bregar@guest.arnes.si (Sonja Bregar Mazzini)

Knjižnica
Tel.: 01/ 518 80 18

Zobna ambulanta
Od 1. 10. 2012  šolska zobozdravstvena ambulanta na OŠ Miška Kranjca dela po naslednjem urniku:
PON: od 7.00 – 14.00
TOR: IZMENIČNO od 7.00 do 14.00 oziroma od 12.00 – 19.00
SRE: od 12.00 do 19.00
ČET: od 7.00 do 14.00
PET: od 7.00 do 14.00
Tel: (01) 620-03-45

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA


 

Uradne ure vsak dan v dopoldanskem času po predhodni najavi.

Tatjana Grad Grošelj, univ. dipl. psiholog,
tel.: 01/ 518 80 16
E-mail: tatjana.grad-groselj@guest.arnes.si

 

Katarina Kotnik Ivačič, univ. dipl. pedagog, prof. sociologije,
tel.: 01/ 518 80 28
E-mail: katarina.kotnik@guest.arnes.si

 

Maja Volk, mag. inkluzivne pedagogike,
tel.: 01/ 518 80 12
E-mail: (volkmaja@gmail.com)

UČITELJI IN OSEBJE


seznam pogovornih ur posodabljamo. Hvala za razumevanje.

Učitelj  Email Poučevanje Govorilne ure
Jerica ARAGON ATELŠEK jerica.aragon-atelsek@guest.arnes.si OPB, izbirni predmet: ŠI  petek, 11.00 – 11.45
Sonja BREGAR MAZZINI sonja.bregar@guest.arnes.si pomočnica ravnatelja, ZGO, DKE, izbirni predmet: VZM  četrtek, 8.20 – 9.00
Alenka Boštjančič  alenka.bostjancic@gmail.com OPB, NIPŠ  torek, 11.00 – 11.45
Jana BOŽIČ jana.bozic2@guest.arnes.si SLJ  torek, 10.10 – 10.55
Tine FAKIN  tine.fakin@gmail.com KEM, BIO, OPB
Monika FRITZ monika.fritz@guest.arnes.si 3. c  petek, 9.10 – 9.55
Adriana GABERŠČIK adriana.gaberscik@guest.arnes.si 1. a  ponedeljek, 11.50 – 12.35
Romana GOGALA romana.gogala@gmail.com 5. a sreda, 10.10 – 10.55
Nataša GRČAR natasa.grcar1@guest.arnes.si TJA, izbirni predmed: Ruščina  petek, 10.10 – 10.55
Darka HLAJ darka.hlaj@guest.arnes.si SLJ  sreda, 9.10 – 9.55
Jana HROVATIN jana.hrovatin1@guest.arnes.si 3. a  ponedeljek, 11.50 – 12.35

Andreja IVANETIČ

Tjaša JEŽEK

andreja.ivanetic@guest.arnes.si

tjasa.jezek@guest.arnes.si

GUM, otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor

ŠPO, Šport za zdravje, Izbrani šport

torek, 8.20 – 9.05

sreda, 13.45 – 14.30

Petra KELERT petra_kelert@yahoo.com 2. c  četrtek, 10.10 – 10.55
Lendita KLJAJIĆ GARBAJS lendita.kljajic@guest.arnes.si BIO, NAR, GOS, vodja šolske prehrane  petek, 9.10 – 9.55
Mitja KOCIJANČIČ mitja.kocijancic@guest.arnes.si ŠPO, izbirni predmet: ŠSP  petek, 11.50 – 12.35
Andreja KODELA andreja.kodela@guest.arnes.si 1. c  sreda, 7.30 – 8.15
Dominika KOLEŠA dominika.kolesa@gmail.com druga učiteljica v 1. a in 1.b, JV  ponedeljek, 11.50 – 12.35
 Brigita KUMER RENER  brigita.rener@guest.arnes.si GEO, knjižnica petek, 10.10 – 10.55
Tatjana KREČ  tatjana.krec@guest.arnes.si ZGO, DKE, GEO, knjižnica  petek, 8.20 – 9.05;
Mišo KROG  miso.krog@guest.arnes.si MAT, UBE, ROM ponedeljek, 8.20 – 9.05;
 Aleš Pustovrh  ales.pustovrh@guest.arnes.si  TIT, OPB, FIZ  ponedeljek, 8.20 – 9.05
Mojca KUNSTELJ mojca.kunstelj@guest.arnes.si 5. b, SLJ 6. b  torek, 10.10 – 10.55
Mag. Mateja KRANJC mateja.kranjc@guest.arnes.si LUM, OPB, izbirni predmet: LS1, LS2, LS3  četrtek, 11.00 – 11.45
Barbara LAVRIČ RAVBAR barbara.lavric@guest.arnes.si 4. a, OPB  petek, 9.10 – 9.55
Damjana LONČAR damjana.loncar@guest.arnes.si  2. b  sreda, 11.50 – 12.35
Jelena MAKSIMOVIĆ  jelena.maksimovic1986@gmail.com OPB  četrtek, 11.00 – 11.45
Mirjam MAVRIČ  mirjam.rozman@gmail.com 2. a petek, 7.00 – 7.30 in torek, 7.50 – 8.05
Monika MARDJONOVIĆ monika.mardjonovic@guest.arnes.si OPB, IP-FIL  torek, 11.00 – 11.45
Kristina NOVAK kristina.novak1@guest.arnes.si TIT, MAT  ponedeljek, 10.10 – 10.55
Marjeta OMAN  marjeta.oman@guest.arnes.si TJA  četrtek, 11.50 – 12.35
Nives PIŠEK nives.pisek@guest.arnes.si PORODNIŠKI DOPUST
Milan PREDOVIČ milan.predovic1@guest.arnes.si 3. b in ANJ  četrtek, 7.30 – 8.15
Tina REZAR tina.rezar1@gmail.com OPB  ponedeljek, 11.00 – 11.45
Azra Selimanović azra.selimanovic@gmail.com OPB ponedeljek, 11.45 – 12.30
Lea Smrtnik  lea.smrtnik@gmail.com OPB  ponedeljek, 11.50 – 12.35
Melita TRČEK melita.trcek@gmail.com OPB, izbirni predmet: NI1, NI2, NI3, neobvezni izbirni predmet Nemščina, ANJ – 1.in 2. r  četrtek, 11.00 – 11.45
Romana VILHELM romana.vilhelm@guest.arnes.si OPB  sreda, 11.50 – 12.35
Tatjana ZRINSKI tatjana.zrinski@guest.arnes.si 1.b ponedeljek, 11.50 – 12.35

Glorija ZAPLATIĆ

Alenka ŽAGAR ADANIČ

Ana ŽIŽEK

gloria.zaplatic@guest.arnes.si

alenka.zagar@guest.arnes.si

ana.zizek7@gmail.com

4.b

4. c

1.c

ponedeljek, 9.10 – 9.55

petek, 9.10 – 9.55

torek, 11.50 – 12.35

 Mojca ŽVOKELJ  mojca.zvokelj1@guest.arnes.si MAT, FIZ sreda, 7.30 – 8.15

MOBILNI SPECIALNi PEDAGOGINJI

Mojca GRADIŠAR
Tamara SERNEC  tsernec@yahoo.com ponedeljek, 10.10 – 10.55

 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA


Šolska knjižnica je za izposojo odprta (v času šolskih počitnic je knjižnica zaprta):

Dan Od – do
Ponedeljek 12.00 – 14.30
Torek 11.00 – 14.30
Sreda 11.00 – 14.30
Četrtek 11.00 – 14.30
Petek 12.00 – 14.00

Učenci si lahko izposojajo leposlovno in strokovno gradivo, ki ga potrebujejocebelica_osmk pri pouku. V čitalnici lahko berejo knjige in mladinske revije, uporabljajo pa  lahko tudi gradivo, ki ga ne izposojamo na dom (enciklopedije, slovarje, leksikone, atlase). Videokasete, zgoščenke in DVD lahko uporabljajo samo pri pouku. Knjige si lahko izposodijo za štirinajst dni in jih podaljšajo za en teden. V knjižnici imajo učenci tudi dostop do interneta. V knjižnici se učenci obnašajo v skladu s pravili, ki so izobešena na vidnem mestu.

Kontakt: brigita.rener@guest.arnes.si

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov, katere bodo učenci in učitelji uporabljali v šolskem letu 2018/19.

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov ter potrebščin za šolsko leto 2018/2019

Pripravila vodja učbeniškega sklada: Brigita Kumer Rener

Povezava na OPAC katalog (tukaj)

Angleška bralna značka – seznam Nemška bralna značka – seznam

ŠOLSKA KUHINJA


 

NAČIN ODJAVE ŠOLSKE PREHRANE

Starši lahko do 8.00 zjutraj odjavite učenca od posameznih obrokov v šolski kuhinji na tel.:

01/ 518 80 15, ali 040 290 202 ali

po elektronski pošti: odjava.os.miska.kranjca@gmail.com.

Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odjavljeni obroki se ne odštevajo in jih mora naročnik poravnati v celoti. Starši morajo učenca po zaključku njegove odsotnosti, če ta ni bila jasno napovedana ob odjavi, ponovno prijaviti na isto številko.

Odjava in prijava velja z naslednjim dnem.

Vodja šolske prehrane: Lendita Kljajić Garbajs

SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA

Podatke o subvencionirani šolski prehrani dobimo na šoli preko centralne evidence učencev oz. izmenjave podatkov s Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Oddajanje vlog na Centru za socialno delo oz. v šoli ni potrebno, dovolj je, da imate urejeno odločbo o otroškem dodatku. Do subvencije šolske prehrane so upravičeni učenci, ki so prijavljeni na šolsko prehrano in se redno izobražujejo.

Subvencija malice:

Subvencija malice pripada učencem pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen po odločbi o otroškem dodatku, NE presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila:

100 % subvencija kosila pripada učencem, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljeno po odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS.

Za vse informacije (tudi subvencije taborov)  se lahko oglasite v šolski svetovalni službi pri Katarini Kotnik Ivačič, tel. 01 518 80 28.

JEDILNIK:

Jedilnik 37 (28. 05. – 01. 06.) – jedilnik 37

Jedilnik 38 (04. 06. – 08. 06.) – jedilnik38

Jedilnik 39 (11. 06. – 15. 06.) – jedilnik39

Jedilnik 40 (18. 06. – 22. 06.) – jedilnik40

.

 


 

Vozni red šolskega avtobusa velja od 2. septembra 2016.

 

 

JAVNA NAROČILA


“SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL”

RAZPISNA-DOKUMENTACIJA

Narocnik_ESPD

SKLOP 1 – MLEKO IN MLEC╠îNI IIZDELKI – OS╠îMKv3

SKLOP 2 – MESO IN MESNI IZDELKI – OS╠îMKv3

SKLOP 3 – PERUTNINSKO MESO, IZDELKI IZ PER. MESA IN JAJCA – OS╠îMKv3

SKLOP 4 – RIBE IN KONZERVIRANE RIBE – OS╠îMKv3

SKLOP 5 – ZELENJAVA IN SUHE STROC╠îNICE – OS╠îMKv3

SKLOP 6 – OC╠îIS╠îC╠îENA ZELENJAVA – OS╠îMKv3

SKLOP 7 – SVEZ╠îE IN SUHO SADJE – OS╠îMKv3

SKLOP 8 – ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN ZAMRZNJENO SADJE – OS╠îMKv3

SKLOP 9 – KONZERVIRANA ZELENJAVA IN KONZERVIRANO SADJE – OS╠îMKv3

SKLOP 10 – SADNI NEKTARJI, SOKOVI IN SIRUPI – OS╠îMKv3

SKLOP 11 – Z╠îITA IN MLEVSKI IZDELKI – OS╠îMKv2

SKLOP 12 – KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAS╠îC╠îIC╠îARSKI IZDELKI – OS╠îMKv3

SKLOP 13 – ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA – OS╠îMKv3

SKLOP 14 – OSTALO PREHRAMBENO BLAGO – OS╠îMKv3

SKLOP 15 – EKOLOS╠îKO PRIDELAN KROMPIR – OS╠îMKv3

SKLOP 16 – EKOLOS╠îKO PRIDELANO MLEKO – OS╠îMKv3

20171017_SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI

 

SKLOP 14 – OSTALO PREHRAMBENO BLAGO – OS╠îMKv3

SKLOP 3a – PERUTNINSKO MESO, IZDELKI IZ PER. MESA – OS╠îMKv3

SKLOP 3b – JAJCA – OS╠îMKv3

SKLOP 4a – RIBE – OS╠îMKv3

SKLOP 4b – KONZERVIRANE RIBE – OS╠îMKv3

SKLOP 8 – ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN ZAMRZNJENO SADJE – OS╠îMKv3

SKLOP 9 – KONZERVIRANA ZELENJAVA IN KONZERVIRANO SADJE – OS╠îMKv3

SKLOP 10 – SADNI NEKTARJI, SOKOVI IN SIRUPI – OS╠îMKv3

SKLOP 11 – Z╠îITA IN MLEVSKI IZDELKI – OS╠îMKv2