20170202_154308

V četrtek, 2. 2. 2017, so nadarjeni učenci obiskali Biotehniško fakulteto, Oddelek za agronomijo, Katedro za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo, Jamnikarjeva 101,
1000 Ljubljana.

Na povabilo ga. Maje Mikulič Petkovšek smo obiskali njihove laboratorije, kjer so učenci izvedli laboratorijske vaje. Učenci so ugotavljali vrednost C vitamina v različnem sadju in sokovih. Za nagrado smo dobili sladoled s pomočjo tekočega dušika.

Bilo je poučno in zabavno.

20170202_154346

Dostopnost