Vlada je razglasila dan slovenske hrane, ki bo obeležen vsak tretji petek v novembru, letos 18.11.2016.kuhinja

Namen in cilji Tradicionalnega slovenskega zajtrka:

  1. izobraževati, obveščati in ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,
  2. poudariti pomen in prednost lokalno pridelanih živil slovenskega izvora,
  3. poudariti pomen kmetijske dejavnosti za okolje,
  4. poudariti pomen čebelarstva za kmetijsko pridelavo,
  5. splošno ozaveščanje učencev o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Jedilnik in čas strežbe: kruh, maslo, med, mleko in jabolko  bomo postregli v petek 18.11.2016 ob 8.00 uri, zato začnejo učenci na ta dan pouk ob 8.00 uri, po petkovem urniku.

Dostopnost