V datotekah lahko najdete opise izbirnih predmetov in podrobnosti glede oprostitve obveznih izbirnih predmetov.

Prijave zbiramo preko eAsistenta. Pri neobveznih izbirnih predmetih (bodoči 4.-6. razred) označite tudi, če učenec ne bo obiskoval nobenega izbirnega predmeta.

Datoteka Datoteka

 

Dostopnost