Spoštovani učenci in starši!

Obveščamo vas, da bo v okviru meseca ekologije od 3. 4. do 20. 4. 2017 na naši šoli potekalo več zbiralnih akcij, ki bodo pomagale pri ohranjanju čistejšega okolja in imajo hkrati humanitarni namen.

Vljudno vas vabimo, da se akcijam pridružite in sodelujete.

Zbiralne akcije:

  • Star papir zbiram, prijatelja podpiram (zbiranje starega papirja za štipendiranje mladih).
  • Jaz, ti mi za Slovenijo (zbiranje plastenk za humanitarni namen).
  • Zbiralna akcija odpadnih pokrovčkov za humanitarni namen.
  • Zbiralna akcija odpadnih baterij.
  • Zbiralna akcija odpadnih tonerjev, kartuš in trakov.

 

  1. Star papir zbiram, prijatelja podpiram (zbiranje starega papirja za štipendiranje mladih).

 

90 % prihodkov od zbranega starega papirja bo družba Dinos nakazala na transakcijski račun šole za Sklad za mojega prijatelja, 10 % prihodkov pa na transakcijski račun Fundacije PISMO SRCA za zagotavljanje štipendij.

Zbiralno mesto: zabojnik v atriju. Čas zbiranja: 3. 4. – 20. 4. 2018.

V zabojnik za zbiranje odpadnega starega papirja sodijo: zvezki, revije, časopisi, letaki, katalogi, kuverte, pisma in pisemski papir, pisarniški papir in razrezan papir. Vanj pa se ne odlaga tetrapaka in njim podobne embalaže, večjih količin kartona, registratorjev, lepilnih trakov, papirnatih krožnikov, robčkov in brisač, celofana ter vsega papirja z ostanki živil.

  1. Jaz, ti mi za Slovenijo (zbiranje plastenk za humanitarni namen).

Glavni namen te akcije je ločeno zbrati čim več plastenk za humanitarni namen. Zbrana sredstva od prodaje plastenk bodo namenjena nakupu inkubatorja eni izmed slovenskih porodnišnic.

Zbiralno mesto: zabojniki v atriju. Čas zbiranja: 20. 3. – 20. 4. 2018.

Zbirajo se IZKLJUČNO PLASTENKE PIJAČ. Vse zbrane odpadne plastenke morajo biti ločene DOSLEDNO in PRAVILNO: popolnoma izpraznjene, stisnjene, zaprte nazaj s pokrovčkom (da se ne razprejo ali ne izteče morebiten ostanek vsebine) in zbrane v posebni vreči, škatli ali zabojniku, brez morebitnih drugih odpadkov. V nasprotnem primeru je šola diskvalificirana. Zbirajo se plastenke z oznako PET in številko 01.

  1. Zbiralna akcija odpadnih pokrovčkov za humanitarni namen.

Na naši šoli že vrsto let poteka zbiralna akcija odpadnih plastičnih pokrovčkov. Zbrani denar od prodaje pokrovčkov je namenjen otrokom s posebnimi potrebami oziroma družinam v stiski.

Zbiralno mesto: v tehnični delavnici poleg učilnice za tehniko.

Čas zbiranja: celo šolsko leto.

4.       Zbiralna akcija odpadnih baterij.

 Z akcijo želimo povečati ekološko ozaveščenost učencev in ostalih sodelujočih, varno odstranitev in ravnanje z baterijami.

 Zbiralno mesto: zabojnik v avli.

Čas zbiranja: 3. 4. – 20. 4. 2017.

5.       Zbiralna akcija odpadnih tonerjev, kartuš in trakov.

 Z akcijo želimo povečati ekološko ozaveščenost učencev in ostalih sodelujočih, varno odstranitev in ravnanje s tonerji, kartušami in trakovi.

Sredstva zbrana v akciji so v celoti namenjena za pomoč otrokom pri udeležbi na dneve dejavnosti.

Zbiralno mesto: zabojnik v avli.

Čas zbiranja: celo šolsko leto.

vodja tima Ekošole Milan Predovič                                                                                        ravnatelj Jožef Kavtičnik

Ljubljana, 28. 3. 2018

Dostopnost