ČIŠČENJE RIBNIKA IN UREJANJE CVETLIČNIH POVRŠIN

Vzdrževanje ribnika zajema čiščenje mulja in v na dnu nasedlega odpadnega listja in vej kot pripravo ribnika za prihajajoče poletje, ko bodo v njem ponovno  zacvetel lokvanji.

V 3. c razredu skozi vse šolsko leto izvajamo različne aktivnosti pouka v naravi, kar omogoča pridobivanje uporabnih in koristnih znanj. S temi aktivnostmi vzgajamo in navajamo učence za družbeno odgovornost do okolja ter jim spodbujamo interes za ekološko vzgojo. S tem dosegamo več izobraževalnih ciljev. Ti cilji so:

–       Učenci si pridobivajo temeljna naravoslovna znanja, ki so ključnega pomena za učinkovit trajnostni razvoj  21. stoletja.

–       Učenci preživljajo več časa v naravi.

–       Spodbujati vsebine in aktivnosti s področja naravoslovja.

–       Spodbujati in graditi didaktične procese, ki bodo vplivali na postavljanje osnovnih temeljev ravnanja z okoljem, v katerem živimo.

–       Učenje v naravnem okolju kot v ekosistemu, ki povezuje rastlinstvo, živalstvo, človeka in neživo naravo.

Učenci se veselijo razcveta vseh rastlin, ki so jih posadili tekom šolskega leta. Med aktivnostmi pa spoznavajo tudi živali, katerim šolski vrt omogoča preživetje in s tem vzpostavljanje  naravnega ekosistema.

Na dnu ribnika so odkrili več ličink kačjega pastirja. Odrasli kačji pastirji sodijo med največje danes živeče žuželke in gotovo tudi med najbolj izjemne. Njihovih letalnih sposobnosti ne dosega nobena druga žival na Zemlji! Kačji pastirji namreč nadzorujejo vsako krilo posebej, kar jim omogoča tudi vzvratno letenje. Človeku niso nevarni.

Kačji pastir ()

 

Zvončki

Čiščenje ribnika

Urejanje gredic

 

Dostopnost