Učencem, ki so bili v petek, 23. 6. 2017, odsotni od pouka in jim ni bilo mož0o izročiti spričeval, pohval ali izdelkov bo šola omogočila, da jih starši ali otroci osebno prevzamejo v času do 30. 6. 2017, med 8.00 in 13.00 uro. Možen prevzem spričeval bo tudi od 16. do 20. 8. 2017, med 8.00 ter 12.00 uro.

Spričevala v avgustovskem terminu dobite pri pomočnici ravnatelja.

Fotografije z valete pa boste lahko prevzeli pri gospe Kumer Rener v začetku septembra.

Hvala za razumevanje in sodelovanje!

Vodstvo šole

Dostopnost