Učenci so izdelali dve seminarski in tri raziskovalne naloge.

Seminarska naloga “Samonapihljiv balon”, ki sta jo izdelala Vid Udovč in Vid Petek iz 4. a razreda, pod mentorstvom Alenke Žagar Adanič je prejela knjižno nagrado za najboljšo seminarsko nalogo v Ljubljanski regiji.

Raziskovalna naloga “Vpliv sodobne tehnologije na kvaliteto življenja ljudi”, ki sta jo izdelali Analuna Havliček in Kristina Kirkić obe 9. b, pod mentorstvom Maje Volk in somentorstvom Brigite Kumer Rener pa se je uvrstila na državno tekmovanje, kjer so prejele Bronasto tekmovanje.

Dostopnost