Razred Razrednik Sorazrednik/2. učitelj
1. a Nives Pišek Mirjam Mavrič
1. b Damjana Lončar Dominika Koleša
1. c Petra Kelert Milan Predovič
2. a Adriana Gaberščik /
2. b Alenka Žagar /
2. c Ana Žižek /
3. a Tatjana Zrinski /
3. b Jana Hrovatin /
3. c Monika Fritz  /
4. a Barbara Lavrič Ravbar  /
4. b Andreja Kodela  /
5. a Romana Gogala  /
5. b Mojca Kunstelj  /
6. a Andreja Ivanetič Trček
6. b Lendita Kljajić Garbajs mag. Mateja Kranjc
7. a Nataša Grčar

Lea Smrtnik

(v času odsotnosti Tjaše Ježek)

7. b Mišo Krog Darka Hlaj
8. a Marjeta Oman Jana Božič
8. b Mojca Žvokelj Tatjana Kreč
9. a Brigita Kumer Rener Tine Fakin
9. b Kristina Novak Katarina K. Ivačič

 

Dostopnost