Utrinek s snemanja šolskega pevskega zbora, na OŠ Miška Kranjca, za RTV SLO.
Zborovodkinja: Andreja Ivanetič.
Fotografija: mag. Mateja Kranjc

 

Dostopnost