Spoštovani starši!

V mesecu februarju smo kandidirali na natečaju Zavoda Planica za evropski projekt Zdrav življenjski slog (obdobje od 1.3.2016 do 31.8.2017) in uspeli na razpisu.  zdravZivljenskiSlog
Program omogoča dodatne 2 uri Športa na teden in vanj so vključeni učenci od 1. do 9.razreda. Tako se bodo lahko tedensko BREZPLAČNO udeleževali dodatnih ur Športa.
Cilj omenjenega projekta je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga ter nevtralizirati negativne posledice pretežno sedečega življenjskega sloga in neustreznih prehranjevalnih navad otrok in mladine.
Učenci bodo v sklopu dodatnih ur poleg zdravega načina življenja spoznavali vrsto zanimivih športnih panog, ki se jim v rednem učnem načrtu nameni manj časa. Spoznali se bodo z odbojko na mivki, rugbyjem, tenisom in različnimi urbanimi športi. Čas bo namenjen tudi nogometu, košarki, atletiki in še drugim športnim panogam.
Aktivnosti bodo potekale med tednom v času podaljšanega bivanja. Del pa tudi v času počitnic. Razpored aktivnosti bo objavljen naknadno in bo določen v najkrajšem možnem času.
Z dodatno telesno dejavnostjo želimo otroke usmeriti na zdravo življenjsko pot, zato spodbujamo sodelovanje.

Izvajalka programa

Alenka Hozjan

Ravnatelj

Jožef Kavtičnik

Zdrav_ziv_slog_logo1 Zdrav_ziv_slog_logo2

Dostopnost