Zaradi različnih mnenj o smiselnosti izvedbe DNEVA HRANE, predvsem obiska otrok iz 7. r v restavraciji McDonald´s, dajemo naslednje pojasnilo:

Na šoli organiziramo različne DNEVE DEJAVNOSTI. Naše delo je načrtovano v strokovnih aktivih in zapisano v LDN (letni delovni načrt). LDN je sprejel Svet šole po predhodni obravnavi na Svetu staršev. Vse aktivnosti, ki jih na šoli izvajamo, gredo v smeri priprave otrok na življenje.

Na šoli smo prepričani, da se otrokom ne sme in ne more prikrivati nekaj, s čimer se otroci dnevno srečujejo.

Šola je prostor, kjer moramo otrokom omogočati ter zagotavljati, da spoznajo dobre in slabe strani različnih življenjskih situacij.  Med te pa spadajo tudi informacije in vedenja o zdravi priprave hrane. Učitelji otrokom dajemo veliko informacij, pri tem pa moramo biti pozorni, da imajo le-te strokovno podlago in gredo v kontekst priprave otroka na življenje. Informacije, ki jih dobijo v šoli, otrokom služijo kot pomoč, da se bodo lahko lažje in pravilneje odločali.  To je, vsaj iz pedagoškega pogleda, prava priprava otroka za življenje.

Na naši šoli delamo tako in sledimo omenjenim pedagoškim načelom.

Zagotavljamo, da pri omenjenem obisku McDonald’s ni šlo za propagando hitre prehrane. To je bila le ena od treh delavnic, ki so jo otroci ta dan videli in doživeli.  Bolj celovit odgovor pa sledi v nadaljevanju kjer je opisan cel potek dneva in vsebine (pojasnilo) , ki so jo otroci v omenjenem dnevu doživeli in spoznali.

Vsem, ki z nami sodelujete in pošiljate dobro namerna vprašanje in predloge se iskreno zahvaljujemo.

Vodstvo šole

Dostopnost