INTERESNE DEJAVNOSTI


Seznam interesnih dejavnosti za šolsko leto 2022/23:

 

Naziv ID

Razred, ki mu je ID namenjena

Mentor/-ji

Termin

Plesne urice 

1. razred

Lea Smrtnik 

torek, 5. ura 

Prepevalnica

1., 2. razred

Adriana Gaberščik

torek, 6. ura

Branje z lutko

1., 2. razred

Tanja Tomažin

ponedeljek, 6. ura

Socialne igre

1., 2. razred

Melita Trček

sreda, predura

Pravljični krožek

1., 2. razred

Jelena Maksimović

petek, 6. ura

Folklora

1.-3. razred

Adriana Gaberščik, Brina Zoran

petek, 6. ura

Lutke

1.-3. razred

Adriana Gaberščik

četrtek, 6. ura

Igre

1.-3. razred

Gloria Gajski

četrtek, 6. ura

Planinski krožek

1.-9. razred

Nina Torkar, Alenka Boštjančič

sobota dopoldne

Lego klub

2.- 5. razred (udeležba po predhodnem pogovoru)

Mateja Koloini

sreda, 6. in 7. ura oz. po dogovoru

Tiskanje z gelli ploščo

2. razred

Nives Pišek

ponedeljek, predura

Minimatik

2. razred

Dominika Koleša, Petra Kelert

sreda, 5. ura

Mini ustvarjalnica

2., 3. razred

Damjana Lončar

torek, 6. ura

Plezanje

2., 3. razred

Klara Kejžar, Klara Bučan

sreda, predura oz. bo sporočeno naknadno

Nemščina skozi glasbo in igro

2., 3. razred

Nina Jevševar

sreda 5. ura

LEGO Jr

2.-5. razred

Aleš Pustovrh

sreda, A urnik, 7. in 8. ura

Socialne igre

3. razred

Tatjana Zrinski

petek, predura

Literarni krožek

3.-4. razred

Monika Mulej Fritz

četrtek, 5. ura

Odbojka

3.-5. razred

Ana Florjančič

sreda, 8. ura 

Badminton 

3.-9. razred

Tjaša Ježek 

četrtek, 6. ura 

Razmišljevalci

4. razred

Mirjam Mavrič

sreda, predura

Eko radovedneži (naravoslovni krožek)

4., 5. razred

Mojca Kunstelj

ponedeljek, A urnik, 6. in 7. ura

Vesela šola

4.-6. razred

Gloria Gajski, Monika M. Fajdiga

po dogovoru

Folklora

4.-9. razred

Adriana Gaberščik, Brina Zoran

torek, 7. ura

Lutke

4.-9. razred

Adriana Gaberščik

sreda, 6. ura oz. po dogovoru

Ročna dela

4.-9. razred

Andreja Kodela

po dogovoru

Šah

4.-9. razred

Mišo Krog

Uskladitev s šahisti

Zabavna atletika z orientacijo

4.-9. razred

Stašo Turk

ponedeljek, 6. ura 

Žongliranje

4.-9. razred

Stašo Turk

torek, 7. ura 

Bralno ustvarjalni krožek

4.a

Mirjam Mavrič

petek, predura

Priprava na praktični del kolesarskega izpita 

5. razred

Lea Smrtnik 

po dogovoru 

Priprava ekip na tekmovanja 

5.-9. razred

športni pedagogi 

po dogovoru

Programiranje

5.-9. razred

Mišo Krog

ponedeljek, predura

Šolsko novinarstvo

5.-9. razred

Jaro Sever Torkar

torek, 6. ura oz. po dogovoru

Vrtiljak čustev

5.-9. razred

Ana Lovšin, Mojca Urbanc

ponedeljek, 6. in 7. ura

Knjižničarski krožek

5.-9. razred 

Brigita Kumer Rener

po dogovoru

Mediacija

5.-9. razred 

Petra Kelert

ponedeljek, 7. ura oz. po dogovoru

Bralni kotiček

6.-9. razred

Jana Božič

sreda, 6. ura

Gledališki krožek 

6.-9. razred

Urška Klajn Marion

torek,  6. ura in po dogovoru

Grafika

6.-9. razred

Milan Predovič

četrtek, 13.30 – 15.00

Kuharski krožek

6.-9. razred

Tadeja Kosi

četrtek, 6. in 7. uro (vsakih 14 dni)

LEGO FLL

6.-9. razred

Aleš Pustovrh

sreda, A urnik, 7. in 8. ura

Logika

6.-9. razred

Mišo Krog

po dogovoru s tekmovalci

Matematičn izzivi

6.-9. razred

Mojca Žvokelj

sreda, B urnik, 7. in 8. ura

Najstnik/najstnica sem

6.-9. razred

Lendita Kjajić Garbajs

ponedeljek, A urnik, 6. ura

Prva pomoč

6.-9. razred

Lendita Kjajić Garbajs

petek, 6. ura

Raketarstvo

6.-9. razred

Aleš Pustovrh

ponedeljek, B urnik, 7. in 8. ura

Šolski radio

6.-9. razred

Tatjana Kreč

ponedeljek, 6. ura

Zgodovinski krožek

6.-9. razred

Gal Pavliha

ponedeljek ali torek, 6. ura

Male sive celice

7. -9. razred

Brina Zoran

po dogovoru

Prima punce in super fantje 

7.-9. razred

Ana Furlan

sreda, 6., 7. ura

Vesela šola

7.-9. razred

Brigita Kumer Rener

po dogovoru

Fizika v življenju

8., 9. razred

Aleš Pustovrh, Urban Znoj

ponedeljek, A urnik, 7. in 8. ura

Plesne vaje (valeta) 

9. razred

Lea Smrtnik 

marec (po dogovoru) 

Prva pomoč

 

Tine Fakin

 

Kiparstvo in keramika

 

 

 

JUTRANJE VARSTVO IN OPB


 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Šola bo organizirala jutranje varstvo pred pričetkom pouka ter podaljšano bivanje po končanem pouku za učence od 1. do 5. Razreda. Organizacija in izvedba varstva in podaljšanega bivanja je usklajena z novo zakonodajo. Šola bo po najboljših močeh uskladila delo in življenje učencev tudi v tem času ter omogočila udejstvovanje v različnih interesnih in sprostitvenih dejavnostih.

Organiziranost jutranjega varstva in podaljšanega bivanja 2022/23

Oblika varstva Čas izvajanja
Jutranje varstvo za 1. razred 6.15  –  8.15
Jutranje varstvo za učence od 2. – 4. r. 7.15 –  8.05
Podaljšano bivanje 11.55 – 16.00
Dežurno varstvo 16.00 – 17.00

Organizacija dela v oddelkih podaljšanega bivanja 2022/23

Dejavnost Čas
Kosilo po pouku
Samostojno učenje, domače naloge po kosilu
Interesne dejavnosti od 13.30 dalje oz. po dogovoru
Usmerjen in neusmerjen prosti čas usklajen načrt učiteljev OPB

 

 

ŠOLA V NARAVI IN TABORI


 

Že več let se s programom trudimo, da bi vsak učenec vsako leto aktivno preživel nekaj dni v naravi, Saj način današnjega urbanega življenja in pomanjkanje časa učencem ne omogoča dovolj neposrednega stika z njo. Poleg aktivnega športnega udejstvovanja organiziramo za učence tudi vrsto vzgojnih delavnic, ki vključujejo različne teme, aktualne za njihovo razvojno stopnjo. Ob takih oblikah dela, ki potekajo v sproščenem okolju v naravi, se krepijo medsebojne vezi prijateljstva in pripadnosti.

Za učence 5. in 6. razredov je organizirana šola v naravi. Učenci 5. razreda se izpopolnijo v znanju plavanja in spoznavajo življenje ob morju. Za učence 6. razreda pa je organizirana zimska šola v naravi, ki je namenjena aktivnostim na snegu in učenju alpskega smučanja.

Starši bodo o vsebini in lokaciji bivanja v naravi seznanjeni na sestankih. Pred odhodom na bivanje sklenejo starši s šolo pogodbo o udeležbi bivanja v naravi za svojega otroka.

Tabor izpeljemo v primeru, če se  nanj prijavi najmanj 80% otrok iz razreda. Vsaj tri dni pred odhodom morajo biti poravnani vsi zapadli obroki, sicer se učenec ne more udeležiti tabora oziroma šole v naravi, razen v primerih, ko je določeno drugače.

 

RODITELJSKI SESTANKI


 

Termini roditeljskih sestankov za šolsko leto 2022/23:

V primeru, da se bo epidemiološka situacija poslabšala, bodo roditeljski sestaki izvedeni prek Microsoft Temasov.

 

ŠOLSKI SKLAD


 

Šolski sklad je bil ustanovljen 13. 12. 2000 za:

  • pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in drugih virov
  • financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavni del izobraževalnega programa, oziroma se financirajo iz javnih sredstev
  • nakup nadstandardne opreme, zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev

Upravni odbor sklada šole izmed sebe izvoli predsednika Upravnega odbora sklada in namestnika predsednika. Upravni odbor sklada šole o svojem delovanju obvešča Svet staršev OŠ Miška Kranjca, Svet šole OŠ Miška Kranjca,  ravnatelja šole in javnost. Najmanj enkrat letno o svojem delu obvesti vse starše.

Predsednica šolskega sklada je gospa Eva Modic Stanovnik.

»Sklad za mojega prijatelja« pomaga socialno šibkim otrokom. Sklad vodi gospa Ana Furlan.

 

ŠOLSKI KOLEDAR


 

Koledar za šolsko leto 2022/2023 si lahko ogledate v izvirniku na uradni spletni strani MIZŠ (https://www.gov.si/teme/solski-koledar-za-osnovne-sole/ )

KOLEDAR DEJAVNOSTI NA OŠ MIŠKA KRANJCA (popravljen 22. 10. 2022)

*datumi načrtovanih dejavnosti se lahko iz objektivnih razlogov spremenijo

 

 

 

OBJAVA DOSEŽKOV OTROK


 

Spoštovani. V kolikor se je vaš otrok udeležil tekmovanja, ki ni v organizaciji šole in bi želeli, da to objavimo na šolski spletni strani nam to sporočite. Na kratko opišite:

 

  • KJE,
  • KDAJ in
  • KAKŠNO TEKMOVANJE

je potekalo. Prav tako nam napišite kakšen REZULTAT je otrok dosegel. Opisu priložite lahko tudi eno SLIKO. Vse to pošljete po elektronski pošti razredniku ali skrbniku šolske spletne strani: miso.krog@osmklj.si .

ZADNJIH 10 PRISPEVKOV STARŠEV:

 


 

Dosežek učenca na mednarednem tekmovanju v Taekwon-doju

David Bukovec, 5. c razred, je v soboto, 27. 5. 2023, tekmoval na četrtem mednarodnem Grand Prix prvenstvu v Zvorniku (BIH) v Taekwon-doju, kjer je nastopilo približno 450 tekmovalcev iz 15 evropskih držav. V svoji kategoriji je osvojil 3. mesto v formah, v borbah pa je v finalu premagal močnega nasprotnika grka in si tako priboril odlično 1. mesto.

Prispevek staršev

Mednarodni turnir U11 v hokeju na Bledu

Ta vikend 25.-26.03.2023 je na Bledu potekal mednarodni turnir ekip U-11. Tekme so potekale na celotno igrišče. Ekipa U11 HK SŽ Olimpija se je na turnirju izvrstno odrezala. V borbi med 8 ekipami so se uvrstili v finale, kjer so premagali domači HKMK Bled in osvojili prvo mesto. Z odlično obrambo pa si je Nik Jaklin iz 5.c prislužil naziv najboljšega golmana turnirja.

Prispevek staršev

Uspeh učencev na državnem prvenstvu v plavanju

Učenca osmega razreda Ian Pezerovič in Urban Aleš, sta v januarju nastopila na državnem prvenstvu plavalne zveze Slovenije za dečke in deklice v Ljubljani.

S štafeto 4 x 200 m prosto sta postala državna prvaka (Urban še v štafeti 4 x 100 m prosto in 4 x 100 m mešano), v solo nastopih sta se uvrstila v A in B finala prvenstva.

Učencema čestitamo za uspeh.

“Prispevek staršev”

Dostopnost