URADNE URE – O ŠOLI


 

Tajništvo
Ponedeljek – petek: 7.30 – 10.00 in 13.00 – 14.00
Tel.: 01/ 518 80 10
E-mail: os-miskakranjca@guest.arnes.si (Goričan Jolanda)

Računovodstvo
Po predhodni najavi.
Tel.: 01/ 518 80 19
e-mail: novka.debeljak@osmklj.si (Novka Debeljak)

Ravnatelj in pomočnica ravnatelja
Po predhodni najavi.
V nujnih primerih brez predhodne najave.

Ravnatelj
E-mail: jozef.kavticnik@guest.arnes.si (Jožef Kavtičnik)

Pomočnica ravnatelja
e-mail: sonja.bregar@guest.arnes.si (Sonja Bregar Mazzini)

Knjižnica
Tel.: 01/ 518 80 18

Zobna ambulanta
Od 1. 10. 2012  šolska zobozdravstvena ambulanta na OŠ Miška Kranjca dela po naslednjem urniku:
PON: od 7.00 – 14.00
TOR: IZMENIČNO od 7.00 do 14.00 oziroma od 12.00 – 19.00
SRE: od 12.00 do 19.00
ČET: od 7.00 do 14.00
PET: od 7.00 do 14.00
Tel: (01) 620-03-45

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA


 

Uradne ure vsak dan v dopoldanskem času po predhodni najavi.

Tatjana Grad Grošelj, univ. dipl. psiholog,
tel.: 01/ 518 80 16
E-mail: tatjana.grad-groselj@guest.arnes.si

 

Katarina Kotnik Ivačič, univ. dipl. pedagog, prof. sociologije,
tel.: 01/ 518 80 28
E-mail: katarina.kotnik@guest.arnes.si

 

Janja Gosarič, specialni in rehabilitacijski pedagog
tel.: 01/ 518 80 12

E-mail: janjagosaric@gmail.com

Mojca Potočnik, specialni in rehabilitacijski pedagog
tel.: 01/518 80 16

UČITELJI IN GOVORILNE URE


Učitelj Delo Dopoldanska pogovorna ura
ARAGON ATELŠEK JERICA Španščina, TJA, OPB Čet., 4. ura, zbornica
BEDNARIK NINA Izvajalka razširjenega programa Gibanje in zdravje Pet., 4. ura, zbornica
BOŠTJANČIČ ALENKA

ŠPO, Podaljšano bivanje, neobvezni izbirni predmet

šport, Šport za sprostitev, Šport za zdravje

Čet., 4. ura, kabinet ŠPO
BOŽIČ JANA SLJ Pet., 3. ura, zbornica
BREGAR MAZZINI SONJA Pomočnica ravnatelja, ZGO, DKE, Vzgoja za medije Pon, 2. ura, pisarna pomočnice
FABIANI ATTEYA PETRA

TJA v 1. c, 2.a, b in c ter PB

(do vrnitve P. Kelert s porodniške)

Tor, 5. ura, zbornica
FAKIN TINE BIO, KEM Čet., 4. ura, zbornica
FRITZ   MONIKA 3. b Pet., 2. ura, kabinet 3
GABERŠČIK ADRIANA 2. a Čet., 4. ura, uč. 7
GOGALA ROMANA 5. b Sre., 3. ura, uč. 136
GOSARIČ JANJA Specialna pedagoginja Pon., 5. ura, kabinet
GRAD GROŠELJ TATJANA ŠSS, DSP Po dogovoru
GRČAR NATAŠA TJA Pet., 2. ura, uč. 21
HLAJ DARKA SLJ Pon., 5. ura, uč. 24
HROVATIN JANA 1. b Pon., 5. ura, kabinet 3
IVANETIČ ANDREJA GUM, Otroški pevski zbor, Mladinski pevski zbor Tor., 1. ura, zbornica
JEŽEK TJAŠA ŠPO, Izbrani šport: odbojka Pon., 3. ura, kabinet ŠPO
KLAJN URŠKA Podaljšano bivanje Pon., 5. ura, uč. 4
KLJAJIĆ GARBAJS LENDITA BIO, NAR, GOS, vodja šolske prehrane Tor., 2. ura, uč. GOS
KEJŽAR KLARA Podaljšano bivanje Pon., 5. ura, uč. 1
KELERT PETRA Porodniška (do vrnitve jo nadomešča Azra Selimanović) /
KOCIJANČIČ MITJA ŠPO, Šport za zdravje, Izbrani šport: nogomet Pon., 3. ura, zbornica
KODELA ANDREJA Druga učiteljica  v 1. a, SLJ in MAT v manjših učnih skupinah 5. razreda, GUM v 4. b, podaljšano bivanje Tor., 3. ura, zbornica
KOLEŠA DOMINIKA Druga učiteljica  v 1. a in 1. b, jutranje varstvo Pon., 5. ura, kabinet 3
KOTNIK IVAČIČ KATARINA ŠSS, DSP, ISP Po dogovoru
KREČ PETRA Stalna spremljevalka gibalno oviranemu učencu /
KREČ TATJANA ZGO, DKE, GEO Tor., 5. ura, zbornica
LONČAR DAMJANA 4. c, TJA v 3. a, b in c Čet., 3. ura, zbornica
KUMER RENER BRIGITA GEO, knjižnica Pet., 3. ura, knjižnica
KUNSTELJ MOJCA 5. a Tor., 2. ura, uč. 135
mag. KRANJC MATEJA LUM, Likovno snovanje, NIP likovna umetnost, podaljšano bivanje Pon., 4. ura, zbornica
LAVRIČ RAVBAR BARBARA 4. b Pon., 4. ura, zbornica
KROG MIŠO ROID, MAT, Računalniška omrežja Pon., 1. ura, rač. 140
MARDJONOVIĆ MONIKA Podaljšano bivanje, Filozofija za otroke: etična raziskovanja Pon., 5. ura, zbornica
MAVRIČ MIRJAM 1. a Tor., 5. ura, kabinet 3
NOVAK KRISTINA TIT, MAT, neobvezni izbirni predmet Tehnika 1 Sre., 2. ura, uč. 56
OMAN MARJETA TJA Pet., 2. ura, uč. 36
PIŠEK  NIVES 3. a Pet., 5. ura, uč. 4
PREDOVIČ MILAN 5. c, angleščina v 1. a, b Pon., 3. ura, zbornica
RAVBAR EVA Začasna spremljevalka, podaljšano bivanje po dogovoru
PUSTOVRH ALEŠ TIT, FIZ, Robotika v tehniki, Obdelava gradiv: umetne mase, neobvezni izbirni predmet: Tehnika 2, podaljšano bivanje Pon., 1. ura, zbornica
SELIMANOVIČ AZRA 1. c Pon., 5. ura, kabinet 3
SKORNŠEK ŽIVA Podaljšano bivanje /
TRČEK MELITA Nemščina 1, 2, 3, neobvezni izbirni predmet Nemščina, TJA Pon., 2. ura, zbornica
VILHELM ROMANA 2. učiteljica v 1. c, OPB Pon., 5. ura, kabinet 3
ZAFOŠNIK TINA Začasna spremljevalka,  podaljšano bivanje Pon., 4. ura (oz. po dogovoru), zbornica
ZAPLATIĆ GLORIA 3. c Tor., 3. ura, zbornica
ZRINSKI TATJANA 2. b Sre., 4. ura, uč. 6
ŽAGAR ADANIČ ALENKA 4. a Čet., 3. ura, zbornica
ŽIŽEK ANA 2. c Tor., 4. ura, zbornica
ŽVOKELJ MOJCA MAT Pon., 2. ura, uč. 32

 

Razredniki in sorazredniki

Razred Razrednik Sorazrednik/2. učitelj
1. a Mirjam Mavrič

Dominika Koleša

Andreja Kodela

1. b Jana Hrovatin Dominika Koleša
1. c Azra Selimanović Romana Vilhelm
2. a Adriana Gaberščik /
2. b Tatjana Zrinski /
2. c Ana Žižek /
3. a Nives Pišek /
3. b Monika Fritz /
3. c Gloria Zaplatić  /
4. a Alenka Žagar Adanič  /
4. b Barbara Lavrič Ravbar  /
4. c Damjana Lončar /
5. a Mojca Kunstelj Kejžar Klara
5. b Romana Gogala Zafošnik Tina
5. c Milan Predovič Fabiani Atteya Petra
6. a Kristina Novak Brigita Kumer Rener
6. b Lendita Kljajić Garbajs Mateja Kranjc
7. a Jana Božič Aleš Pustovrh
7. a Tjaša Ježek Jerica Aragon Atelšek
8. a Andreja Ivanetič Mitja Kocijančič
8. b Tine Fakin Tatjana Kreč
9. a Nataša Grčar Melita Trček
9. b Mišo Krog Darka Hlaj

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA

 


Šolska knjižnica je za izposojo odprta (v času šolskih počitnic je knjižnica zaprta):

Dan Od – do
Ponedeljek 12.00 – 14.30
Torek 11.00 – 14.30
Sreda 11.00 – 14.30
Četrtek 11.00 – 14.30
Petek 12.00 – 14.00

Učenci si lahko izposojajo leposlovno in strokovno gradivo, ki ga potrebujejocebelica_osmk pri pouku. V čitalnici lahko berejo knjige in mladinske revije, uporabljajo pa  lahko tudi gradivo, ki ga ne izposojamo na dom (enciklopedije, slovarje, leksikone, atlase). Videokasete, zgoščenke in DVD lahko uporabljajo samo pri pouku. Knjige si lahko izposodijo za štirinajst dni in jih podaljšajo za en teden. V knjižnici imajo učenci tudi dostop do interneta. V knjižnici se učenci obnašajo v skladu s pravili, ki so izobešena na vidnem mestu.

Kontakt: brigita.rener@guest.arnes.si

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov, katere bodo učenci in učitelji uporabljali v šolskem letu 2019/20.

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov ter potrebščin za šolsko leto 2019/2020

Pripravila vodja učbeniškega sklada: Brigita Kumer Rener

Povezava na OPAC katalog (tukaj)

BRALNA ZNAČKA TUJIH JEZIKOV

ŠOLSKA KUHINJA


 

NAČIN ODJAVE ŠOLSKE PREHRANE

Starši lahko do 8.00 zjutraj odjavite učenca od posameznih obrokov tajništvu šole na tel.:

01/ 518 80 10, ali 040 290 202 ali

po elektronski pošti: odjava-prehrane@osmklj.si

Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odjavljeni obroki se ne odštevajo in jih mora naročnik poravnati v celoti. Starši morajo učenca po zaključku njegove odsotnosti, če ta ni bila jasno napovedana ob odjavi, ponovno prijaviti na isto številko.

Odjava in prijava velja z naslednjim dnem.

Vodja šolske prehrane: Lendita Kljajić Garbajs

SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA

Podatke o subvencionirani šolski prehrani dobimo na šoli preko centralne evidence učencev oz. izmenjave podatkov s Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Oddajanje vlog na Centru za socialno delo oz. v šoli ni potrebno, dovolj je, da imate urejeno odločbo o otroškem dodatku. Do subvencije šolske prehrane so upravičeni učenci, ki so prijavljeni na šolsko prehrano in se redno izobražujejo.

Subvencija malice:

Subvencija malice pripada učencem pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen po odločbi o otroškem dodatku, NE presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila:

100 % subvencija kosila pripada učencem, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljeno po odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS.

Za vse informacije (tudi subvencije taborov)  se lahko oglasite v šolski svetovalni službi pri Katarini Kotnik Ivačič, tel. 01 518 80 28.

JEDILNIK:

Jedilnik 38 (17. 06. – 21. 06.) – Jedilnik-38

Ponedeljek, 24. 6. 2019:

dopoldanska malica: Sadno mlečni napitek (7), biga (1), marelice

kosilo: Špageti z bolonjeze omako (1,3), parmezan (7), mešana solata, sadje

popoldanska malica: Ledeni čaj, pekovski rogljič (1)

 

 


S klikom na to povezavo, lahko prenesete shemo šolskega prevoza na svoj računalnik.

 

Vozni red šolskega avtobusa velja od 2. septembra 2016.

 

 

 

JAVNA NAROČILA


 

RAZPIS ZA IZGRADNJO PRIZIDKA (16. januar 2019)

Prostorska preveritev in projektna naloga za izgradnjo prizidka in reorganizacijo prostorov

 

Razpisna dokumentacija

 

Dodatne informacije se lahko pridobi na:

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje,
Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana, T: 01 306 4032, F: 01 306 4012
mojca.kitek@ljubljana.si www.ljubljana.si, www.zelenaljubljana.si

KOLEDAR DOGODKOV

avgust 2019
PTSČPSN
« Jul   Sep »
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31