Vlada je razglasila dan slovenske hrane, ki bo obeležen vsak tretji petek v novembru, letos 18.11.2022.

Namen in cilji Tradicionalnega slovenskega zajtrka:

 1. izobraževati, obveščati in ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,
 2. poudariti pomen in prednost lokalno pridelanih živil slovenskega izvora,
 3. poudariti pomen kmetijske dejavnosti za okolje,
 4. spodbujati k pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo,
 5. poudariti pomen čebelarstva za kmetijsko pridelavo,
 6. splošno ozaveščanje učencev o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

 

Pri projektu sedaj sodelujejo naslednje institucije:

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Ministrstvo za zdravje
 • Ministrstvo za kulturo
 • Ministrstvo za okolje
 • Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
 • Čebelarska zveza Slovenije
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica živilskih in kmetijskih podjetij
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje
 • Zavod Republike Slovenije za šolstvo
 • Zveza sadjarskih društev Slovenije
 • Zadružna zveza Slovenije
 • Obrtno-podjetniška zveza Slovenije

Jedilnik in čas strežbe: kruh, maslo, med, mleko in jabolko bomo postregli v petek ,18.11.2022, ob 7.45 uri, v učilnici, kjer imajo učenci prvo uro pouk.

Priročnik za mlade: Gibam se

 

 

Dostopnost