Prejšnji teden smo pri urah športa izvedli medgeneracijsko povezovanje. Starejši učenci so pomagali pri ogrevanju mlajših, se tako spoznali in bolj povezali med sabo. Učitelji smo bili veseli ob pogledu na nasmejane in zadovoljne obraze. 
Še posebej bi pohvalili učence 6. b, ki so v dveh šolskih urah čisto zares prevzeli vlogo učiteljev športa in naučili učence 4. razredov osnovnih odbojkarskih elementov. Bravo!
 
 
Dostopnost