ŠOLSKO LETO 2018/19 smo pričeli s 514 učenkami in učenci v 23 oddelkih.  Veliko nas je. Vse uspehe in naše delo bomo tudi v tem letu gradili na dobrem sodelovanju in medsebojnem zaupanju.

Sledili bomo viziji naše šole in dolgoročnim usmeritvam. Vsem otrokom bomo zagotavljali enake možnosti za delo in učenje, posebno skrb pa bomo namenjali bralni pismenosti, etiki in vrednotam ter spremljanju individualnega napredka vsakega otroka. Pouk bomo ustrezno prilagajali otrokovim sposobnostim, zato bo le-ta diferenciran, prilagoditvam pa bo sledila tudi organizacija dela na šoli.

Dragi otroci!

Za vas smo pripravili pestro ponudbo obveznih in neobveznih učnih vsebin. Ob tem si boste lahko izbirali še različne interesne dejavnosti, ki vam bodo dodatno popestrile delo in življenje na šoli. Pri neobveznih vsebinah bodo z vami sodelovali tudi zunanji strokovnjaki in posamezni starši, ki so se prijazno ponudili, da vam bodo pomagali.

Šola je resno delo, za dober uspeh je potrebno precej dela, učenja, sodelovanja, izpolnjevanja dogovorov in tudi medsebojnega zaupanja. Strokovni delavci na šoli smo vam pripravljeni pomagati in z vami sodelovati na vseh področjih, tudi izven rednega delovnega časa. Na vas je, da izkažete potrebo in nas na primeren način obvestite o vaših potrebah in željah.

Izkoristite našo pripravljenost sodelovanja z vami, izkoristite ves vaš potencial, da boste čim bolj napredovali in se dobro pripravili za naslednje podvige, vse to vam bo olajšalo vstop v nadaljnjo izobraževanje in v samostojno življenje.

Spoštovani starši in skrbniki otrok, pred vami je zbir vseh dejavnosti, ki se bodo na šoli v tem šolskem letu izvajale. Predstavljene so vsebine in organizacija dela ter vsi pomembni kontakti, da boste lahko z nami čim bolje sodelovali. Vse pomembne informacije lahko dobite pod naslovi, ki so na spletni strani šole: O ŠOLI, UČENCI IN STARŠI, DOGODKI, PROJEKTI, DONACIJE. Podrobne in celovite informacije pa boste lahko dobili osebno pri razrednikih, učiteljih, v ŠSS, v tajništvu, računovodstvu in pri ravnatelju.

Kljub temu, da smo strokovno dobro podkovana ekipa, da smo se na šolsko leto kvalitetno pripravili, posodobili in obnovili šolski prostor, vemo, da se med letom lahko zgodi tudi kaj nepredvidljivega. Takrat od vas pričakujemo nekaj strpnosti in razumevanja. V kolikor boste v dilemi, morda priča tudi kakšni pomanjkljivosti, vedite, da se je le-ta zgodila zgolj in samo ne-namerno. Vsak oddelek ima svojega predstavnika v Svetu staršev, ki dobro opravlja svoje poslanstvo. Sodelujte z njimi in jim zaupajte. Preko Sveta staršev smo izpeljali marsikatero nalogo in rešili posamezno težavo. Lahko pa tudi osebno pokličite osebo, ki je zadolžena za delo z vašim otrokom, in ji pojasnite težavo in se najavite na pogovor. Težave in probleme na šoli ne rešujemo preko telefona ali interneta, temveč v osebnem pogovoru. V kolikor boste menili, da je problem večji, vas prosim, da se obrnete name ali na ŠSS in dogovorili se bomo za srečanje.

Na spletni strani so prikazane možnosti in oblike sodelovanja. Je pa možnosti in priložnosti še veliko več, kot smo jih opisali. Kot sem že omenil, vsak od vas se lahko oglasi ali najavi v šoli, če se pojavi potreba in izkaže želja. Le z dobrim medsebojnim sodelovanjem in zaupanjem bomo lahko pravočasno in kvalitetno pomagali otroku.

Vedno znova se moramo zavedati, da kljub vsej pripravljenosti za pomoč otroku in skrbi zanj, namesto njega ne moremo narediti ničesar. Vse faze otroštva mora otrok prehoditi in doživeti sam. Le tako se bo dobro pripravil na življenje. Obljubljam vam, da bomo v naši šoli poskrbeli za varnost otrok, ob tem pa zagotavljali vsem otrokom enake možnosti in dobre pogoje za vzgojno-izobraževalno delo. Otroku bomo pomagali iskati področje, kjer je lahko uspešen, in mu omogočali dosegati njihova pričakovanja.

Za vaše dosedanje zaupanje in pripravljenost za sodelovanje tudi v tem letu se vam iskreno zahvaljujem.

Jožef Kavtičnik, ravnatelj

 

Dostopnost