V prilogi je seznam ponujenih NEOBVEZNIH izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto.

Starši boste prijavljali otroka na neobvezni izbirni predmet prek eAsistenta, v mesecu maju, o čemer boste še obveščeni.

Predstavitev-NIP-2018-19

 

 

Dostopnost