Spoštovani devetošolci in starši devetošolcev!

Objavljamo Power Point predstavitev v kateri so splošne informacije glede vpisa v srednjo šolo.

Poklicna orientacija

 

Vprašali ste:

Ali je maturitetni tečaj plačljiv?
– Maturitetni tečaj ni plačljiv, je pa število mest omejeno, zato šole v primeru večjega števila izvedejo omejitev vpisa. V tem primeru se upoštevajo ocene ali dodatni preizkus znanja. Se pa od šole do šole pogoji za vpis razlikujejo.
– Poteka lahko kot redno izobraževanje oziroma kot izobraževanje odraslih.
– Več informacij na: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/vpis-v-maturitetni-tecaj.html

Kako se seštevajo točke pri učencih, ki so se šolali na domu?
Učenec, ki se zadnja tri leta osnovne šole izobražuje na domu, ima skupaj samo 26 predmetov. Če pri vseh dobi oceno pet, lahko zbere največ 130 točk. Da se učenci, ki se šolajo na domu izenačijo z učenci, ki se šolajo v šoli je v vpisno aplikacijo vgrajen koeficient. Število vseh predmetov, ki jih imajo učenci v šoli, se deli s številom predmetov, ki jih imajo šolajoči na domu. Nato pa se ta koeficient pomnoži s seštevkom točk, ki jih zbere učenec, ki se zadnja tri leta osnovne šole izobražuje na domu. Na podoben način se obravnava tudi učence, ki se doma šolajo le eno ali dve leti zadnjega triletja. Koeficient se izračuna tako, da se število vseh predmetov v določenem razredu, ki jih imajo učenci v šoli, deli s številom predmetov, ki jih ima učenec, ki se določeno šolsko leto šola na domu.

Kako se seštevajo točke splošne in poklicne mature?
Na tem linku Univerze v Ljubljani je razloženo kako se seštevajo točke splošne in poklicne mature: https://www.uni-lj.si/mma/Primeri%20izra%C4%8Duna%20to%C4%8Dk/2014021010080933/

Dostopnost