Starše in učence zaključnih razredov obveščamo, da je izšel razpis za vpis v srednjo šolo. Najdete ga na naslednji povezavi:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/


 

Posebno vas opozarjamo, da je izšel tudi razpis za štipendije za deficitarne poklice: 

Dobra poklicna odločitev za 100 EUR štipendije!

PRIJAVI SE ZA ŠTIPENDIJO ZA DEFICITARNE POKLICE

Postani PEK, MIZAR, MESAR, ELEKTRIKAR, ZIDAR, SLAŠČIČAR …! To so poklici, ki jih iščejo podjetja. Celotni seznam poklicev za katere je možno pridobiti štipendijo za deficitarne poklice, je objavljen na zadnji strani.

Nov razpis za šolsko leto 2017/2018 je objavljen na spletni strani www.sklad-kadri.si. Vlogo bo mogoče oddati od 15. 6. 2017 do 20. 9. 2017. 

VIŠINA: 100 EUR mesečno celoten čas izobraževanja (vse letnike)

 

O ŠTIPENDIJI:

–     podeljenih bo 1000 štipendij;

–     prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in ostale socialne transferje;

–     štipendija je oproščena plačila dohodnine in ne vpliva na višino plačila dohodnine;

–     dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in Zoisovo štipendijo;

–     v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Več o razpisu na:

www.sklad-kadri.si  

Nabor deficitarnih poklicev za šolsko leto 2017/2018:

 1. kamnosek
 2. mehatronik operater
 3. izdelovalec kovinskih konstrukcij
 4. inštalater strojnih inštalacij
 5. oblikovalec kovin orodjar
 6. elektrikar
 7. avtokaroserist
 8. pek
 9. slaščičar
 10. mesar
 11. tapetnik
 12. mizar
 13. zidar
 14. tesar
 15. klepar-krovec
 16. izvajalec suhomontažne gradnje
 17. slikopleskar-črkoslikar
 18. pečar– polagalec keramičnih oblog
 19. gozdar
 20. dimnikar

Dvojezični izobraževalni programi:

 1. ekonomski tehnik (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
 2. mehatronik operater (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 3. strojni tehnik (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 4. kemijski tehnik (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

 Štipendije za deficitarne poklice sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

Šolska svetovalna služba

Tatjana Grad Grošelj

 

Dostopnost