Dobitnice BRONASTIH Cankarjevih priznanj:  

Maja Žunič, 9. A

Tjaša Janežič Napokoj, 9. A

Lucija Kutin, 8. C

Ajda Bratkovič, 8. C

 

Uvrščeni na REGIJSKO stopnjo tekmovanja:

 Maja Žunič, 9. A

Lucija Kutin, 8. C

Mentorica: Urška Klajn Marion

Dostopnost