Od 1.2.2017 naprej bodo do brezplačnega kosila upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana (ugotovljen po odločbi o otroškem dodatku), ne presega 36 % neto plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bomo pridobili  iz CEUVIZ po ustaljenem postopku (staršem ni potrebno oddajat dodatnih vlog).

Vse ostale informacije lahko pridobite v šolski svetovalni službi pri Katarini Kotnik Ivačič, tel.: 01 5018 80 28.

Dostopnost